ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
ทัวร์ตุรกี IST03 W5 TURKEY FANTASTIC 9D6N (JAN-APR 2020)

ทัวร์ตุรกี IST03 W5 TURKEY FANTASTIC 9D6N (JAN-APR 2020) รหัสสินค้า B2KH198453

9 วัน 6 คืน / เริ่ม
27,999 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม เลือกวันเดินทาง

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่น สถานะ Group Size
13 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63 29,999 37,999 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
37,999 29,999 29,999 29,999
16 เม.ย. 63 - 24 เม.ย. 63 27,999 35,999 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
35,999 27,999 27,999 27,999
24 เม.ย. 63 - 2 พ.ค. 63 27,999 35,999 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
35,999 27,999 27,999 27,999
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์