แกรนด์นิวซีแลนด์ (SQ) Feb-Apr18 ราคาเริ่มต้น 145,000 บาท

เกาะเหนือ เกาะใต้ 10 วัน 7 คืน

 จุดเด่นโปรแกรม

 • ราคาประหยัดเร้าใจ
 • บินสายการบินมาตรฐาน 
 • ที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบาย
 • เที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจ

 

  ราคาเริ่มต้น 145,000  บาท

 (รายละเอียดวันเดินทางตามไฟล์แนบ)

 


 • นิวซีแลนด์.jpg
  นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ เกาะใต้ 9 วันจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคาเริ่มต้น 105,000 บาทเท่...

 • hobbit tour.jpg
  นิวซีแลนด์ ฮอบบิททัวร์ 6 วัน 4 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคาเริ่มต้น 70,900 บาท(ราย...

 • grace.jpg
  นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 7 วัน 5 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคา 99,900 บาท(รายละเอียดวันเด...

 • whale.jpg
  นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 7 วัน 5 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคา 99,900 บาท(รายละเอียดวันเด...

 • nz1.jpg
  เกาะเหนือ เกาะใต้ 9 วัน 7 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคาเริ่มต้น 127,900 บาท(รายละเอ...

 • nzs.jpg
  เกาะเหนือ เกาะใต้ 9 วัน 7 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคาเริ่มต้น 126,900 บาท(รายละเอ...

 • nz3.jpg
  เกาะใต้ 7 วัน 5 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคาเริ่มต้น 96,900 บาท(รายละเอียดวันเดินท...

 • nz2.jpg
  เกาะใต้ 7 วัน 5 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคาเริ่มต้น 97,900 บาท(รายละเอียดวันเดินท...

 • nz4.jpg
  เกาะใต้ 6 วัน 4 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคา 88,900 บาท(รายละเอียดวันเดินทางตามไฟล...
Visitors: 31,983