พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน (FD) Sep-Oct17 ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3 วัน 2 คืน

 จุดเด่นโปรแกรม

 • ราคาประหยัดเร้าใจ
 • บินสายการบินมาตรฐาน 
 • ที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบาย
 • เที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจ

 

  ราคาเริ่มต้น 11,900  บาท

 (รายละเอียดวันเดินทางตามไฟล์แนบ)


 • RGN-PG005 ลดราคา 11,900.jpg
  พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี 3 วัน 2 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคาเริ่มต้น 11,900 ...

 • banner0-07263.png
  ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคาเริ่มต้น 11...

 • GT-RGN DD08.jpg
  96มัณฑะเลย์ พุกาม 3 วัน 2 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคาเริ่มต้น 6,996 บาท(รายละเอีย...

 • JMM02B.jpg
  มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคาเริ่มต้น 13,900 บาท(รายละเอียด...

 • RGN04.jpg
  ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคาเพียง 10,8...

 • MYN1.jpg
  พม่าไหว้พระ 5 วัด 1 วันจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคาเริ่มต้น 4,994 บาท(รายละเอียดวันเด...

 • xxx.jpg
  Blessing Myanmar 3 วัน 2 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคาเริ่มต้น 11,888 บาท(รายละเอีย...

 • JMM04-FD-พ.ค.-ส.ค. เริ่มต้น 8888.jpg
  ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3 วัน 2 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคาเริ่มต้น 8,888 บาท(รายละ...

 • มัณทะเลย์.jpg
  มัณฑะเลย์ สกายณ์ มิงกุน 3 วัน 2 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคาเริ่มต้น 10,888 บาท(รา...

 • ย่างกุ้ง-หงสา-สิเรียม-3D2N-SL-ด่วน.png
  ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3 วัน 2 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคาเริ่มต้น 7,888 บาท(รา...

 • ไหว้พระ9วัด.jpg
  ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3 วัน 2 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคาเริ่มต้น 8,888 บาท(รายละ...
Visitors: 30,137