พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน (DD) Nov-Mar18 ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3 วัน 2 คืน

 จุดเด่นโปรแกรม

  • ราคาประหยัดเร้าใจ
  • บินสายการบินมาตรฐาน 
  • ที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบาย
  • เที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจ

 

  ราคาเริ่มต้น 11,900  บาท

 (รายละเอียดวันเดินทางตามไฟล์แนบ)

Visitors: 32,142