พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน (PG) Mar-May17 ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

 จุดเด่นโปรแกรม

  • ราคาประหยัดเร้าใจ
  • บินสายการบินมาตรฐาน 
  • ที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบาย
  • เที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจ

 

  ราคาเริ่มต้นเพียง 14,900  บาท เท่านั้น

 (รายละเอียดวันเดินทางตามไฟล์แนบ)

Visitors: 27,004