พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน (SL) Nov-Dec17 ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท

ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

 จุดเด่นโปรแกรม

  • ราคาประหยัดเร้าใจ
  • บินสายการบินมาตรฐาน 
  • ที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบาย
  • เที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจ

 

  ราคาเริ่มต้น 12,888  บาท

 (รายละเอียดวันเดินทางตามไฟล์แนบ)

Visitors: 31,983