แพ็กเกจห้องพัก ฟิโนลูห์ วิลล่า Jun-Oct17 ราคาเริ่มต้น 44,200 บาท

แพ็กเกจห้องพัก คลับเมด ฟิโนลูห์วิลล่า  3 วัน 2 คืน

จุดเด่นโปรแกรม

 • ราคาประหยัดเร้าใจ
 • บินสายการบินมาตรฐาน 
 • ที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบาย
 • เที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจ

 

  ราคาเริ่มต้น 44,200  บาท

 (รายละเอียดวันเดินทางตามไฟล์แนบ)


 • AG KANI FD 4D APR18.jpg
  คลับเมด คานิ 4 วัน 3 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคาเริ่มต้น 44,700 บาท(รายละเอียดวัน...

 • S__4980743.jpg
  คลับเมด คานิ 3 วัน 2 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคาเริ่มต้น 39,900 บาท(รายละเอียดวัน...

 • KANI FD SET JAN-APR.jpg
  คลับเมด คานิ3 วัน 2 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคาเริ่มต้น 34,900 บาท(รายละเอียดวันเ...

 • FInolhu PG.jpg
  คลับเมด ฟิโนลูห์วิลล่า 3 วัน 2 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคาเริ่มต้น 63,300 บาท(ราย...

 • 96921.jpg
  คลับเมด คานิ 3 วัน 2 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคาเริ่มต้น 28,350 บาท(รายละเอียดวัน...

 • @MAL28917.jpg
  มัลดีฟส์ 4 วัน 2 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคา 39,900 บาท(รายละเอียดวันเดินทางตามไฟ...
Visitors: 32,142