คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (MU) Oct-Dec17 ราคาเริ่มต้น 23,799 บาท

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 6 วัน 5 คืน

 จุดเด่นโปรแกรม

 • ราคาประหยัดเร้าใจ
 • บินสายการบินมาตรฐาน 
 • ที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบาย
 • เที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจ

 

  ราคาเริ่มต้น 23,799  บาท

 (รายละเอียดวันเดินทางตามไฟล์แนบ)


 • cswe.jpg
  ฉงฉิ่ง อู่หลง 3 วัน 2 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคาเริ่มต้น 8,999 บาท(รายละเอียดวัน...

 • GT-CSX-FD05.jpg
  ฉางซา จางเจียเจี้ย 4วัน 3 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคาเริ่มต้น 11,999 บาท(รายละเอี...

 • impression.png
  ฉางซา จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคาเริ่มต้น 9,999 บาท(รายละเอี...

 • PVG03.jpg
  The Spirit of Shanghai 5 วัน 3 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคาเริ่มต้น 13,777 บาท(ราย...

 • se.jpg
  ฉงฉิ่ง อู่หลง 4 วัน 3 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคาเริ่มต้น 15,888 บาท(รายละเอียดวั...

 • แบนเนอร์หน้าร้านMay17_๑๗๐๕๐๖_0008.jpg
  จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคาเริ่มต้น 11,900 บาท(ราย...

 • 460443.jpg
  ภูเขาหิมะซีหลิงซาน 6วัน 5 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคาเริ่มต้น 24,799 บาท(รายละเอี...

 • PVG02.jpg
  เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคาเริ่มต้น 16,999 บาท(ราย...

 • SHXWNKG5-1040-1040.jpg
  อู๋ซี ดิสนีย์แลนด์ หังโจว 5วัน 4 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคาเริ่มต้น 16,999 บาท(ร...

 • seas160212_tourdetail.jpg
  เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง6 วัน 5 คืน จุดเด่นโปรแกรม ราคาประหยัดเร้าใจ บินสายการบินมาตรฐาน ที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบาย เที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจ ราคาเริ่มต้นเพียง...

 • 438885.jpg
  เสินหนงเจี้ย 5 วัน 4 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคาเริ่มต้น 29,500 บาท(รายละเอียดวัน...

 • จิ่วจ่ายโกวze.jpg
  Best Season of Jiuzhaigou 6 วัน 5 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคาเริ่มต้น 25,777 บาท(...

 • SHA-CA001 UP 29-9-17.jpg
  เซี่ยงไฮ้ หังโจว ดิสนีย์แลนด์ 4วัน 3 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคาเริ่มต้น 14,900 บ...

 • seas160271_tourdetail.jpg
  Hiso Lowprice 5 วัน 3 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคาเริ่มต้น 15,799 บาท(รายละเอียดวั...

 • chamming.jpg
  ฉางซา จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคาเริ่มต้น 18,888 บาท(รายละเอ...

 • se1.jpg
  ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน จุดเด่นโปรแกรม ราคาประหยัดเร้าใจ บินสายการบินมาตรฐาน ที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบาย เที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจ ราคาเริ่มต้นเพี...

 • seas170050_tourdetail.jpg
  เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน5 วัน 4 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคาเริ่มต้น 14,799 ...

 • zhangjie.png
  จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคาเริ่มต้น 12,888 บาท(รายละเอียดวัน...

 • นานกิง.jpg
  ยนานกิง เซี่ยงไฮ้ ซูโจ5 วัน 4 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคาเริ่มต้น 15,999 บาท(รายล...

 • messageImage_1497926717019.jpg
  Fairytail of Chongqing 4วัน 3 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคาเริ่มต้น 15,999 บาท(รายล...

 • seas170071_tourdetail.jpg
  เซี่ยงไฮ้ ตึกจินเหมา อู๋ซี หังโจว 5 วัน 3 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคาเริ่มต้น 14,...

 • 1505298776296.jpg
  เส้นทางสายไหม 8วัน 7 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคา 42,900 บาท(รายละเอียดวันเดินทางต...

 • 322696.jpg
  คุนหมิง 4 วัน 3 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคา 10,999 บาท(รายละเอียดวันเดินทางตามไฟล...

 • seas170001_tourdetail.jpg
  ฉางซา จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคาเริ่มต้น 12,799 บาท(รายละเอ...

 • PEK-CA007 Up.05-08-17.jpg
  เจาะลึกแดนมังกร 5 วัน 3 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคาเริ่มต้น 16,900 บาท(รายละเอียด...

 • seas170079.jpg
  ปักกิ่ง 5วัน 3 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคาเริ่มต้น 14,799 บาท(รายละเอียดวันเดินทา...

 • 491341.jpg
  เซี่ยงไฮ้ 3วัน 2 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคาเริ่มต้น 9,999 บาท(รายละเอียดวันเดินท...

 • seas170086_tourdetail.jpg
  เทียนสิน ปักกิ่ง 5 วัน 4 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคาเริ่มต้น 13,555 บาท(รายละเอีย...

 • 592922.jpg
  กุ้ยหลิน 5 วัน 3 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคา 11,111 บาท(รายละเอียดวันเดินทางตามไฟ...

 • seas170087_tourdetail.jpg
  นานกิง เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ซูโจว 5 วัน 4 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคาเริ่มต้น 12,555 บ...

 • dalian.jpg
  Dalian 7วัน 5 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคาเริ่มต้น 25,799 บาท(รายละเอียดวันเดินทาง...

 • 6576257166547.jpg
  Harbin Icy Snow 7วัน 5 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคาเริ่มต้น 31,777 บาท(รายละเอียดว...

 • seas160169_tourdetail.jpg
  คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 6 วัน 5 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคาเริ่มต้น 22,799 บาท(ร...

 • image (5).png
  คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 6วัน 5 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคา 26,900 บาท(รายละเอียด...

 • PVG01.jpg
  Freezing Cold in Shanghai 5วัน 3 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคาเริ่มต้น 14,777 บาท(ร...

 • timeline_20170822_100020.jpg
  เฉิงตู อุทยานภูผาหิมะ 6 วัน 5 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคา 29,900 บาท(รายละเอียดวั...

 • timeline_20170819_051441.jpg
  เฉินตู หวงหลง เล่อซาน 6 วัน 5 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคาเริ่มต้น 26,900 บาท(รายล...

 • seas160075_tourdetail.jpg
  ธิเบต 6 วัน 5 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคาเริ่มต้น 39,799 บาท(รายละเอียดวันเดินทาง...

 • seas170147_tourdetail.jpg
  ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน5 วัน 3 คืนจุดเด่นโปรแกรมราคาประหยัดเร้าใจบินสายการบินมาตรฐานที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบายเที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจราคาเริ่มต้น 21,799 บาท(รายละ...
Visitors: 30,137