เฉินตู หวงหลง เล่อซาน (TG) Sep-Nov17 ราคาเริ่มต้น 26,900 บาท

เฉินตู หวงหลง เล่อซาน 6 วัน 5 คืน

 จุดเด่นโปรแกรม

  • ราคาประหยัดเร้าใจ
  • บินสายการบินมาตรฐาน 
  • ที่พักระดับมาตรฐาน สะอาด สบาย
  • เที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจ

 

  ราคาเริ่มต้น 26,900  บาท

 (รายละเอียดวันเดินทางตามไฟล์แนบ)

Visitors: 31,910