ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน

พบ ทัวร์เกาหลี 475 พีเรียดจาก 23 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์โค้ด B2KH191200 ทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-SC03 HAPPY KOREA SEORAKSAN SUMMER UPDATE 04/04/62

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ไฮไลท์ วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ( - / - / - ) วันที่สอง สนามบินอินชอน – อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา - ไม่รวมกระเช้าไฟฟ้า ( - / L / D ) วันที่สาม ซอรัคซาน - กรุงโซล - ศูนย์โสมเกาหลี – ซากุระเกาหลี (ตามฤดกาล) – ร้านเช่าชุดฮันบก (ไม่รวมค่าเช่าชุด) - พระราชวังเคียงบ็อค - ศูนย์เครื่องสำอางเกาหลี – ย่านฮงแด ( B / L / D ) วันที่สี่ เอเวอร์แลนด์ (รวมตั๋วเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ) – กรุงโซล – ดิวตี้ฟรี หรือ คลองชองเกชอน - เมียงดง ( B / L / อิสระ ) วันที่ห้า น้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์สมุนไพร ฮอกเกนามู - ศูนย์สาหร่าย + เรียนรู้วิธีทำคีมบับ - ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE – ฮุนไดเอ้าท์เล็ท –ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน ( B / L / อิสระ)
อาหารจานเด่น เมนูจิมดัก (JIMDAK) , เมนูหมูย่างเกาหลีหรือพอร์คคาลบี้ , เมนูโอซัมบุลโกกิ , เมนูปลาย่างเกาหลี
สถานที่เที่ยวและช๊อป ฮุนไดเอ้าท์เล็ท , ซุปเปอร์มาเก็ต , เมียงดง , ย่านฮงแด , ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE
Eastar Jet เริ่มต้น
7,877
ดูรายละเอียด

ทัวร์โค้ด B2KH190826 ทัวร์เกาหลี ZICN25 เกาหลี ยงอิน โซล [เลสโก ฮิตติดเทรนด์] 5D3N XJ

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
Thai AirAsia X เริ่มต้น
7,999
ดูรายละเอียด
กำลังแสดงผล 1 - 5 จาก 23 โปรแกรม