ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
ทัวร์เวียดนาม : VN006 โปรถูกใจ...บินสบาย ราคาสุดคุ้ม 4 วัน 3 คืน VJ
Vietjet Air

ทัวร์เวียดนาม : VN006 โปรถูกใจ...บินสบาย ราคาสุดคุ้ม 4 วัน 3 คืน VJ รหัสสินค้า B2KH180122

4 วัน 3 คืน / เริ่ม
10,900 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม เลือกวันเดินทาง

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่น สถานะ Group Size
22 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61 10,900 13,900 แสดง Waiting 21 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
13,900 10,900 10,900 9,900
29 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61 10,900 13,900 แสดง Waiting 24 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
13,900 10,900 10,900 9,900
5 ธ.ค. 61 - 8 ธ.ค. 61 11,900 14,900 แสดง Waiting 24 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
14,900 11,900 11,900 10,900
6 ธ.ค. 61 - 9 ธ.ค. 61 11,900 14,900 แสดง Waiting 24 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
14,900 11,900 11,900 10,900
7 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61 11,900 14,900 แสดง Waiting 24 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
14,900 11,900 11,900 10,900
13 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61 11,900 14,900 แสดง Waiting 24 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
14,900 11,900 11,900 10,900
20 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61 11,900 14,900 แสดง Waiting 24 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
14,900 11,900 11,900 10,900
27 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61 13,900 16,900 แสดง Waiting 24 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
16,900 13,900 13,900 12,900
28 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 13,900 16,900 แสดง Waiting 24 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
16,900 13,900 13,900 12,900
ดูเพิ่มเติม (4 ช่วงเวลาเดินทาง)
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์