ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
ทัวร์จีน : เฉิงตู หลวงพ่อโตเล่อซาน อิ่มบุญเขาง้อไบ๊ 4วัน 3คืน โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์น (MU) GT CTU MU03

ทัวร์จีน : เฉิงตู หลวงพ่อโตเล่อซาน อิ่มบุญเขาง้อไบ๊ 4วัน 3คืน โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์น (MU) GT CTU MU03 รหัสสินค้า B2KH180629

4 วัน 3 คืน / เริ่ม
9,999 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม เลือกวันเดินทาง

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่น สถานะ Group Size
17 พ.ค. 61 - 20 พ.ค. 61 9,999 11,999 แสดง รับจอง 16 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
11,999 9,999 9,999 9,999
26 พ.ค. 61 - 29 พ.ค. 61 9,999 11,999 แสดง รับจอง 16 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
11,999 9,999 9,999 9,999
7 มิ.ย. 61 - 10 มิ.ย. 61 9,999 11,999 แสดง รับจอง 16 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
11,999 9,999 9,999 9,999
21 มิ.ย. 61 - 24 มิ.ย. 61 9,999 11,999 แสดง รับจอง 16 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
11,999 9,999 9,999 9,999
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์