ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
ทัวร์เกาหลี : ทัวร์เกาหลี HKS-LJ53-AC03 HAPPY KOREA ENJOY SPRING & SUMMER 5D3N

ทัวร์เกาหลี : ทัวร์เกาหลี HKS-LJ53-AC03 HAPPY KOREA ENJOY SPRING & SUMMER 5D3N รหัสสินค้า B2KH180744

5 วัน 3 คืน / เริ่ม
13,999 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม เลือกวันเดินทาง

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่น สถานะ Group Size
20 มี.ค. 61 - 24 มี.ค. 61 13,999 18,999 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
18,999 13,999 13,999 13,999
21 มี.ค. 61 - 25 มี.ค. 61 14,999 19,999 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
19,999 14,999 14,999 14,999
22 มี.ค. 61 - 26 มี.ค. 61 14,999 19,999 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
19,999 14,999 14,999 14,999
23 มี.ค. 61 - 27 มี.ค. 61 14,999 19,999 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
19,999 14,999 14,999 14,999
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์