ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
ทัวร์จีน : CSX01 BREATH OF ZHANGJIAJIE 4D3N BY FD

ทัวร์จีน : CSX01 BREATH OF ZHANGJIAJIE 4D3N BY FD รหัสสินค้า B2KH180760

4 วัน 3 คืน / เริ่ม
9,777 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม เลือกวันเดินทาง

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่น สถานะ Group Size
31 ส.ค. 61 - 3 ก.ย. 61 11,777 14,777 แสดง รับจอง 20 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
14,777 11,777 14,777 14,777
1 ก.ย. 61 - 4 ก.ย. 61 9,777 12,777 แสดง รับจอง 20 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
12,777 9,777 12,777 12,777
9 ก.ย. 61 - 12 ก.ย. 61 10,777 13,777 แสดง รับจอง 20 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
13,777 10,777 13,777 13,777
14 ก.ย. 61 - 17 ก.ย. 61 11,777 14,777 แสดง รับจอง 20 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
14,777 11,777 14,777 14,777
16 ก.ย. 61 - 19 ก.ย. 61 10,777 13,777 แสดง รับจอง 20 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
13,777 10,777 13,777 13,777
21 ก.ย. 61 - 24 ก.ย. 61 11,777 14,777 แสดง รับจอง 20 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
14,777 11,777 14,777 14,777
23 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61 10,777 13,777 แสดง รับจอง 20 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
13,777 10,777 13,777 13,777
12 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 61 15,777 19,777 แสดง รับจอง 20 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
19,777 15,777 18,777 18,777
15 ต.ค. 61 - 18 ต.ค. 61 12,777 15,777 แสดง รับจอง 20 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
15,777 12,777 15,777 15,777
19 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61 15,777 19,777 แสดง รับจอง 20 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
19,777 15,777 18,777 18,777
23 ต.ค. 61 - 26 ต.ค. 61 12,777 15,777 แสดง รับจอง 20 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
15,777 12,777 15,777 15,777
ดูเพิ่มเติม (6 ช่วงเวลาเดินทาง)
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์