ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
ทัวร์เวียดนาม HAN16 BEAUTY SAPA HANOI 3D2N [ SEP-DEC2018 ]
Vietjet Air

ทัวร์เวียดนาม HAN16 BEAUTY SAPA HANOI 3D2N [ SEP-DEC2018 ] รหัสสินค้า B2KH182013

4 วัน 3 คืน / เริ่ม
10,888 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม เลือกวันเดินทาง

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่น สถานะ Group Size
23 พ.ย. 61 - 26 พ.ย. 61 10,888 13,888 แสดง Waiting 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
13,888 10,888 10,888 10,888
29 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61 10,888 13,888 แสดง Waiting 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
13,888 10,888 10,888 10,888
7 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61 12,888 16,388 แสดง Waiting 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
16,388 12,888 12,888 12,888
8 ธ.ค. 61 - 11 ธ.ค. 61 12,888 16,388 แสดง Waiting 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
16,388 12,888 12,888 12,888
14 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61 11,888 14,888 แสดง Waiting 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
14,888 11,888 11,888 11,888
20 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61 11,888 14,888 แสดง Waiting 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
14,888 11,888 11,888 11,888
28 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 13,888 17,388 แสดง Waiting 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
17,388 13,888 13,888 13,888
ดูเพิ่มเติม (2 ช่วงเวลาเดินทาง)
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์