ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
ทัวร์ญี่ปุ่น KIX22 XJ OSAKA หนาวสุดจี๊ด กรี๊ดสุดใจ 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น KIX22 XJ OSAKA หนาวสุดจี๊ด กรี๊ดสุดใจ 5D3N รหัสสินค้า B2KH201366

5 วัน 3 คืน / เริ่ม
26,899 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม เลือกวันเดินทาง

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่น สถานะ Group Size
2 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63 26,899 34,899 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
34,899 26,899 26,899 26,899
11 ธ.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63 26,899 34,899 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
34,899 26,899 26,899 26,899
16 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63 26,899 34,899 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
34,899 26,899 26,899 26,899
17 ธ.ค. 63 - 21 ธ.ค. 63 26,899 34,899 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
34,899 26,899 26,899 26,899
18 ธ.ค. 63 - 22 ธ.ค. 63 26,899 34,899 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
34,899 26,899 26,899 26,899
23 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63 26,899 34,899 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
34,899 26,899 26,899 26,899
28 ธ.ค. 63 - 1 ม.ค. 64 37,899 45,899 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
45,899 37,899 37,899 37,899
29 ธ.ค. 63 - 2 ม.ค. 64 38,899 46,899 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
46,899 38,899 38,899 38,899
30 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 38,900 46,900 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
46,900 38,900 38,900 38,900
31 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 37,899 45,899 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
45,899 37,899 37,899 37,899
ดูเพิ่มเติม (5 ช่วงเวลาเดินทาง)
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์